Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας

Όροι Χρήσης

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν ως μοναδικό σκοπό την παροχή γενικών πληροφοριών για την Κομμωτήριο Ευάγγελος Χ. Σκαμούγερας (εφεξής Hermes VS Styles), τους συνεργάτες της και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε προσπαθήσει όλες αυτές οι πληροφορίες να είναι απόλυτα έγκυρες, το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας δε συνιστά σε καμία περίπτωση συμβουλή, πρόταση, αντιπροσώπευση, εγγύηση ή προσφορά, οικονομική ή άλλη, εκ μέρους της Hermes VS Styles.

Οι περιλαμβανόμενες σε αυτή τη σελίδα πληροφορίες θεωρούνται ως αξιόπιστες, μπορούν όμως να υποστούν αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η Hermes VS Styles, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Μέσω της πρόσβασής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ρητώς ότι η Hermes VS Styles δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση ζημία, η οποία θα προκύψει από τη χρήση ή ερμηνεία των πληροφοριών και του υλικού που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ή σε άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες μπορεί να μεταβεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων στην ιστοσελίδα.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και του υλικού που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στην Hermes VS Styles. Επιτρέπεται η αντιγραφή μέρους του περιεχομένου ή του υλικού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Τα αντίγραφα στο σύνολό τους πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο αυθεντικό περιεχόμενο.

– Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πιθανό να αποτελούν το αντικείμενο έτερων πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας της Hermes VS Styles ή τρίτων μερών. Καμία άδεια δεν παρέχεται σχετικά με αυτά τα πνευματικά δικαιώματα.

– Το περιεχόμενο και το υλικό που θα αντιγραφεί δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

– Οι εικόνες, τα γραφικά, τα βίντεο και τα λογότυπα σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η υιοθέτησή τους, με κανένα τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Πολιτική Προστασίας

Η Hermes VS Styles χειρίζεται με υπευθυνότητα και με άκρα προσοχή όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας. Για οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής Πολιτική), μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Η Πολιτική της εταιρείας μας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα από την Hermes VS Styles. Η Πολιτική αυτή έχει εφαρμογή μόνο στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, τα οποία διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε δεδομένα που συλλέγονται από την Hermes VS Styles μέσω άλλων οδών ή μέσω κάποιας άλλης ιστοσελίδας. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση που παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες, οι Πολιτικές αυτών των εταιρειών καθορίζουν τις χρήσεις αυτών των δεδομένων και η Πολιτική της Hermes VS Styles δεν θα ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Hermes VS Styles μέσω αυτής της ιστοσελίδας, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δεδηλωμένη κατά τη στιγμή της συλλογής τους χρήσης.

Επιπλέον, τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για στατιστικές αναλύσεις ή για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διατεθούν σε τρίτα μέρη.

Συγκατάθεση

Μέσω της παροχής προσωπικών δεδομένων στην Hermes VS Styles, οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δηλώνουν τη ρητή τους συγκατάθεση σχετικά με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Hermes VS Styles, με τους τρόπους που περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Η Πολιτική αυτή έχει εφαρμογή αποκλειστικά στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Hermes VS Styles μέσω αυτής της ιστοσελίδας και δεν έχει ισχύ σε τρίτες ιστοσελίδες, στις οποίες μπορεί να οδηγηθεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων σε αυτή την ιστοσελίδα. Η Hermes VS Styles δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις Πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων και συμβουλεύει τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας να διαβάζουν τις Πολιτικές των άλλων ιστοσελίδων πριν την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων.

Ασφάλεια

Η Hermes VS Styles διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ανωτέρα Βία

Η Hermes VS Styles δεν ευθύνεται για πιθανή μη εξυπηρέτηση ή καθυστερήσεις στην εκτέλεση που οφείλονται σε περιπτώσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών ή μεταφοράς, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, φυσικές καταστροφές κ.α.

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική και στους Όρους Χρήσης

Η Hermes VS Styles διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική της ιστοσελίδας. Στην περίπτωση που τροποποιηθούν ή ανανεωθούν, οι όποιες αλλαγές θα αναρτηθούν σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας, έτσι ώστε το σύνολο των χρηστών να γνωρίζει τους ισχύοντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα Πολιτική της Hermes VS Styles. Από τη στιγμή της ανάρτησής τους θα ισχύουν οι νέοι Όροι και η νέα Πολιτική.

Διάφορα

Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Πολιτικής ή των Όρων Χρήσης αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, όλα τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η Hermes VS Styles δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε τρίτο πρόσωπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της.